SPK Sirküleri 03 : Özel Durumlar Tebliği (Iı-15.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

SPK Sirküleri 03 : Özel Durumlar Tebliği (Iı-15.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

SPK SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 13.02.2018

SİRKÜLER NO : 2018/03

ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

Bugün RG’de yayımlanan ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (II-15.1.b) ile

i.Gerçek ve tüzel kişilerin doğrudan payları borsada işlem gören bir ihraççının sermayesindeki payının veya toplam oy haklarının %5, %10, %15, %20, %25, %33, %50, %67 veya %95 ine ulaşması veya söz konusu oranların altına düşmesi halinde açıklama yükümlülüğünün bu kişiler tarafından yerine getirilmeyeceğini, bu açıklamaların artık MKK tarafından yapılacağı hükme bağlanmıştır.

ii.Ancak; bu gerçek veya tüzel kişilerin dolaylı olarak payları borsada işlem gören bir ihraççının sermayesindeki payının veya toplam oy haklarının %5, %10, %15, %20, %25, %33, %50, %67 veya %95 ine ulaşması veya söz konusu oranların altına düşmesi halinde bu kişiler tarafından, yerine getirilmeye devam edecektir. Yine bu gerçek veya tüzel kişi ile birlikte hareket eden diğer gerçek veya tüzel kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak payları borsada işlem gören bir ihraççının sermayesindeki payının veya toplam oy haklarının %5, %10, %15, %20, %25, %33, %50, %67 veya %95 ine ulaşması veya söz konusu oranların altına düşmesi halinde, açıklama yükümlülüğü  bu kişiler tarafından yerine getirilmeye devam edecektir.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş