SPK Sirküleri 2014/24 : Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanların Lisanslamasına İlişkin Tebliğ (VII-128.7)

SPK Sirküleri 2014/24 : Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanların Lisanslamasına İlişkin Tebliğ (VII-128.7)


SPK Sirküleri 2014/24 : Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanların Lisanslamasına İlişkin Tebliğ (VII-128.7)

SPK SİRKÜLERİ

SPK SİRKÜLER TARİHİ : 14.08.2014

SPK SİRKÜLER NO : 2014/24

SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLARIN

LİSANSLAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(VII-128.7)

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 11.08.2001 tarihli Seri VIII, No:34 tebliğini yürürlükten kaldıran ve yeni düzenlemeleri içeren VII-128.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama Ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" (Tebliğ) 14.08.2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ ile getirilen önemli Tebliğ düzenlemeleri aşağıdaki gibidir;

Temelde halka açık şirketlerde, yatırım kuruluşlarında, kolektif yatırım kuruluşlarında, derecelendirme kuruluşlarında ve gayrimenkul değerleme şirketlerinde belirli unvanlarda çalışanların görevleri ile ilgili sermaye piyasası lisansına sahip olmaları zorunlu tutulmuştur.
Sermaye piyasasında faaliyette bulunacaklara verilen lisans türleri 8 adet olarak belirlenmiştir. Bunlar;

                             a) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı,

                             b) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı,

                             c) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,

                             ç) Türev Araçlar Lisansı,

                             d) Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı,

                             e) Kredi Derecelendirme Lisansı,

                             f) Konut Değerleme Lisansı,

                             g) Gayrimenkul Değerleme Lisansı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı en az 2 yıllık olmak üzere, diğer tüm lisanslar için ise en az 4 yıllık yükseköğretim eğitimi alınmış olması gerekmektedir.
Lisans almaya hak kazanıldığı tarihten sonra lisans sahibi olanların her 3 yılda bir lisans yenileme eğitimlerine katılmaları gerekmektedir.
Sermaye piyasası kurumları ve halka açık ortaklıklar istihdam edecekleri sicile konu personele ait sicil bilgilerini, hizmet akdini imzalamadan önce, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.'den (SPL) talep etmek zorunda olup, bu kişilerin işe giriş ve işten çıkış tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde SPL'ye bildirilmesi gerekmektedir.
Yabancı belgelerle çalışma hakkı Tebliğ'de düzenlenmiştir. Buna göre lisansa tabi görevlerde çalışacak kişiler, yabancı uyruklu olmaları veya yurt dışında finansal piyasalar alanında en az 3 yıl çalıştıklarını belgelemeleri halinde, Tebliğ'de belirtilen uluslararası geçerliliğe sahip lisanslar ile, ilgili unvan ve pozisyonlarda görev alabileceklerdir.
Bu Tebliğ'in yürürlük tarihinden önce lisans almış kişiler lisans belgeleri ile birlikte SPL'ye başvurmaları halinde, lisans belgelerine denk gelen yeni lisans belgelerini alabileceklerdir.

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.