SPK Sirküleri 2014/22 : İpotek Finansmanı Kuruluşları Tebliği (III-60.1)

SPK Sirküleri 2014/22 : İpotek Finansmanı Kuruluşları Tebliği (III-60.1)


SPK Sirküleri 2014/22 : İpotek Finansmanı Kuruluşları Tebliği (III-60.1)

SPK SİRKÜLERİ

SPK SİRKÜLER TARİHİ : 17.07.2014

SPK SİRKÜLER NO : 2014/22

İPOTEK FİNANSMANI KURULUŞLARI TEBLİĞİ

(III-60.1)

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yeni düzenlemeleri içeren III-60.1 sayılı " İpotek Finansmanı Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ' (Tebliğ) 17.07.2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ ile konut finansmanı kuruluşlarına likidite ve menkul kıymetleştirme imkanı sağlamak amacıyla sermaye piyasası kurumu olarak oluşturulan İpotek Finansman Kuruluşları (İFK'lar) hakkında yapılan önemli düzenlemeler aşağıdaki gibidir;

İFK'lar anonim şirket olarak en az 10.000.000 TL ile kurulması ve paylarının tamamının nama yazılı olması şarttır.
İFK'ların ticaret unvanında "ipotek finansmanı" ibaresini kullanması zorunludur.
İFK'lar konut finansmanı kuruluşları, geniş yetkili aracı kurumlar, varlık kiralama şirketleri, TOKİ vb. kuruluşlar ile SPK tarafından uygun görülen kurum ve kuruluşlar tarafından kurulabilecektir.
 İFK'ların yönetim kurulu üye sayısının en az beş kişiden oluşması; genel müdür ve genel müdür yardımcılarının en az 10 yıllık mesleki tecrübeyi haiz olması ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansına sahip olması gerekmektedir.
İFK'lar, finansal raporlama ve bağımsız denetim konusunda SPK'nın finansal raporlamaya ve bağımsız denetime ilişkin düzenlemelerine tabidir.
İFK'lar, temel olarak, devraldığı veya teminat olarak aldığı kredi ve alacaklar karşılığında sermaye piyasası aracı ihraç edecek bir ikincil piyasa kuruluşu olarak tasarlanmıştır.
İFK'lar ticari, sınai ve zirai faaliyette bulunamazlar, ödünç para verme işlemleri yapamazlar.
İFK'nın faaliyetlerine ilişkin her tür yazılı, sesli ve görüntülü basın-yayın organı ile elektronik ortamda verilen ilanlarda abartılı şekilde yazı, görüntü ve resimler ile ölçeklerde farklılık yaratmak suretiyle görsel olarak müşteriyi yanıltıcı grafik ve şekiller kullanılması, objektiflikten uzak bilgi verilmesi yasaklanmıştır.

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.