SPK Sirküleri 2014/21 : Portföy Yönetim Şirketlerine (III-55.1) İlişkin Tebliğde Değişiklik

SPK Sirküleri 2014/21 : Portföy Yönetim Şirketlerine (III-55.1) İlişkin Tebliğde Değişiklik


SPK Sirküleri 2014/21 : Portföy Yönetim Şirketlerine (III-55.1) İlişkin Tebliğde Değişiklik

SPK SİRKÜLERİ

SPK SİRKÜLER TARİHİ : 23.06.2014

SPK SİRKÜLER NO : 2014/21

Portföy Yönetim Şirketlerine (III-55.1) İlişkin Tebliğde Değişiklik

Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-55.1 sayılı "Portföy Yönetim Şirketleri (PYŞ) ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nde değişiklik yapan III-55.1.a sayılı Tebliğ 22.06.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Tebliğ 01.07.2014 tarihinde  yürürlüğe girecektir.

Tebliğ değişikliği ile getirilen önemli konular aşağıdaki gibidir;

PYŞ'lerin kurucu ortakları ile önemli etkiye sahip ortaklarında aranan şartlar arasına "işlem yasaklı olmamak" eklenmiş, ayrıca "gerekli mali güce sahip olma şartı" sadece kurucu ortaklar için düzenlenmiş, önemli etkiye sahip ortaklar için kaldırılmıştır.
SPK tarfaından PYŞ'lere kuruluş izninin verildiği tarihten itibaren en geç 3 ay içinde gerekli faaliyet izni ve yetki belgesinin alınması talebiyle SPK'ya başvurma zorunluluğunda, ilave 3 aylık süre uzatımı kaldırılmıştır.
Sadece PYŞ'lerin yönetimindeki portföyler için olan risk yönetim sistemi düzenlemesine şirketin faaliyetleri de eklenerek; PYŞ'lerin faaliyetleri ile yönetimindeki portföyler için bir risk yönetim sisteminin oluşturulması ve buna ilişkin prosedürlerin yazılı hale getirilmesi zorunlu tutulmuştur.
PYŞ'lerin finansal raporların KAP'ta yayınlama zorunluluğu getirilmiştir.
Bildirim yükümlülükleri arasında olan, PYŞ'lerin, edindiği iştirakleri, aktif varlıkları üzerinde her türlü takyidat tesis edilmesi ile ilgili SPK'ya yapılması gereken yazılı bildirim zorunluluğu kaldırılmıştır.
SPK'nın mali durumları açısından gerekli görmesi halinde PYŞ'lerden belirli bir tutar veya oranda teminat isteyebileceği düzenlenerek, PYŞ'lerin yatıracakları teminatlara ilişkin ayrıntılı düzenlemeler yapılmıştır. Buna bağlı olarakta 13.03.2012 tarihli ve 28232 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Yatırılan Teminatların Kullanım Esasları Tebliği" (Seri: V, No: 130) yürürlükten kaldırılmıştır. 

Tebliğ değişikliği metni için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.