SPK Sirküleri 2014/18 : Yatırımcıların Tazmini ile Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik

SPK Sirküleri 2014/18 : Yatırımcıların Tazmini ile Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik


SPK Sirküleri 2014/18 : Yatırımcıların Tazmini ile Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik

SPK SİRKÜLERİ

SPK SİRKÜLER TARİHİ : 31.03.2014

SPK SİRKÜLER NO : 2014/18

YATIRIMCILARIN TAZMİNİ İLE TEDRİCİ TASFİYE USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

Yatırım kuruluşlarının yatırımcılarının tazmini ile tedrici tasfiye işlemlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesine yönelik olarak "Yatırımcıların Tazmini ile Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" 29.03.2014 tarih ve 28956 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yeni Yönetmelik düzenlemesi ile;

Yatırımcıların yatırım kuruluşları nezdinde bulunan nakit ve sermaye piyasası araçları tazmin kapsamına alınmıştır. Yatırımcıların, yatırım danışmanlığı faaliyetlerinden veya piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zararları tazmin kapsamında değildir. Ayrıca bankacılık mevzuatı uyarınca mevduat veya katılım fonu olarak kabul edilen nakit ödeme yükümlülükleri tazmin kapsamı dışındadır.
Hak sahibi her bir yatırımcıya ödenecek azami tazmin tutarı 103.930 TL'dir. Bu tutar her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanununca belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılacaktır.
Mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na göre mali durumu zayıflayan bir aracı kurum hakkında tedrici tasfiye kararı alınıp süreç başlatılmadığı sürece herhangi bir tazmin söz konusu olmazken, 6362 sayılı SPKn.'a göre, tedrici tasfiye sürecinin öncesinde de tazmini mümkün kılan bir ön ödeme aşaması getirilmiştir.
Mali durumu zayıfladığı belirlenen yatırım kuruluşu (aracı kurumlar) hakkında en geç 3 ay içinde SPK tarafından yatırımcıları tazmin kararı alınarak tazmin süreci başlatılabilecektir. Bu şekilde, aracı kurumların mali yapılarında geçici olarak ortaya çıkabilecek sorunların yatırımcıya yansımadan önlenmesi imkanı sağlanmıştır.
6362 sayılı SPKn ile getirilen tazmin sistemi; aracı kurum açısından mali durumu zayıfladığında tazmin süreci boyunca mali durumunu düzeltme imkanı, yatırımcı açısından ise, tedrici tasfiye süreci tamamlanmadan alacaklarını tahsil imkanı sağlamaktadır.

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.