SPK Sirküleri 2014/17 : Borsa İstanbul Kotasyon Yönetmeliği Değişikliği

SPK Sirküleri 2014/17 : Borsa İstanbul Kotasyon Yönetmeliği Değişikliği


SPK Sirküleri 2014/17 : Borsa İstanbul Kotasyon Yönetmeliği Değişikliği

SPK SİRKÜLERİ

SPK SİRKÜLER TARİHİ : 31.03.2014

SPK SİRKÜLER NO : 2014/17

BORSA İSTANBUL KOTASYON YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından (SPK) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29.03.2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yapılan değişiklikler ile temelde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile getirilen kavramlara uyum sağlanmıştır. Bu çerçevede İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinin başlığı "Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönetmeliği olarak değiştirilmiştir.

Kotasyon Yönetmeliğinin temel 13 ve 22. maddelerinde yapılan değişiklikler ise aşağıda yer alamkatdır;

-Kotosyon şartlarında "Kuruluşundan itibaren en az 3 takvim yılı geçmiş olması ve son 3 yıllık döneme ilişkin mali tablolarının yayınlanması" ifadesi "Kuruluşundan itibaren en az 3 takvim yılı geçmiş olması" şeklinde değişmiştir.

- 3 yıl şartının uygulanmasında, şirketlerin, anonim ortaklık türü dışındaki herhangi bir sermaye şirketi türünde geçen süreleri de yıl hesabında dikkate alınacağı; 3 yıldan fazla faaliyet süresi olan en az bir şirkete minimum %51 oranında iştirak etmek suretiyle holding yapısında kurulan yeni bir şirketin başvurması halinde, söz konusu holding için 3 takvim yılı şartı aranmayacağı; ancak, kuruluşundan itibaren en az 3 takvim yılı geçmiş iştiraklerin özsermayelerinin, holding yapısında kurulan yeni şirketin özsermayesinin %50'sinin altında, aktif büyüklüklerinin de holding yapısında kurulan yeni şirketin aktif büyüklüğünün %50'sinin altında olmaması gerektiği belirtilmiştir.

-  Şirketlerin kotta kalma ücretinin hesaplanma zamanı ve ödeme zamanı tablodaki gibi değiştirilmiştir.

spksirku16

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.