SPK Sirküleri 2014/15 :Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ III-48.1

SPK Sirküleri 2014/15 :Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ III-48.1

SPK SİRKÜLERİ

SPK SİRKÜLER TARİHİ : 24.01.2014
SPK SİRKÜLER NO : 2014/15

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

III-48.1

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 28.05.2013 tarihli Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğ'de değişiklik yapan III-48.1a sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"(Tebliğ) 23.01.2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ayrıca 29.01.2009 tarihli Seri VI, No:24 Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Tebliğinde yapılan temel değişiklik alt yapı gayrimenkul ortaklıklarının kaldırılarak, gayrimenkul yatırım ortaklıklarına, münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletme imkanı getirilmesidir.

Tebliğ düzenlemesi ile;

1.Yüksek miktarda sermaye gerektiren altyapı yatırım ve hizmetleri; projelerin finansmanında "gayrimenkul yatırım ortaklığı" modeli alternatif bir finansman aracı olarak düzenlenmiştir.

2.Altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ortaklıkların münhasıran bu faaliyette bulunmaları ve aktif toplamlarının en az %75'inin altyapı yatırım ve hizmetleri ile projelerinden ve bunlara dayalı haklardan oluşması öngörülmüştür.

3.Altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ortaklıkların kuruluşta başlangıç sermayesinin, dönüşümde ise mevcut ödenmiş veya çıkarılmış sermayesi ile öz sermayesinin her birinin 100.000.000 TL'den az olmayacağı; ortaklık sermayesinin asgari %20'sinin kamu kurum ve kuruluşu niteliğinde bir tüzel kişiye ait olması halinde ise bu tutarın en az 5.000.000 TL olması gerektiği belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.
 

Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,
 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.