SPK Sirküleri 2014/09 : Bilgi Suistimali Veya Piyasa Dolandırıcılığı Suçları Hakkında Bildirim Yükümlülüğü Tebliği (V-102.1)

SPK Sirküleri 2014/09 : Bilgi Suistimali Veya Piyasa Dolandırıcılığı Suçları Hakkında Bildirim Yükümlülüğü Tebliği (V-102.1)

SPK SİRKÜLERİ

SPK SİRKÜLER TARİHİ : 21.01.2014
SPK SİRKÜLER NO : 2014/09

BİLGİ SUİSTİMALİ VEYA PİYASA DOLANDIRICILIĞI SUÇLARI
HAKKINDA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ TEBLİĞİ

(V-102.1)

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yeni düzenlemeleri içeren V-102.1 sayılı "Bilgi Suiistimali veya Piyasa Dolandırıcılığı Suçları Hakkında Bildirim Yükümlülüğü Tebliği" (Tebliğ) 21.01.2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Tebliğ 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tebliğ ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda sermaye piyasası suçları arasında sayılan bilgi suiistimali ve piyasa dolandırıcılığı suçları hakkında yapılması gereken bildirimler düzenlenmiştir.

Tebliğ ile getirilen düzenlemeler aşağıdaki gibidir;

1.Bildirim yükümlülüğünün yatırım kuruluşları (aracı kurumlar, bankalar) tarafından SPK'ya yapılması benimsenmiştir.

2.Yatırım kuruluşlarının faaliyetleri sırasında karşılaştıkları şüpheli işlemlerin en geç 5 iş günü içerisinde bildirmesi gerekmektedir.

3.5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) şüpheli işlem bildirimi yapılmış olması, SPK'ya yapılması gereken bildirim yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağı gibi, SPK'ya yapılan bildirim yükümlülüğünün de MASAK'a yapılması gereken bildirim yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağı düzenlenmiştir.

4.Bildirimlerin gizliliği ve bildirimde bulunanların korunmasına yönelik esaslar ile bildirimlerin usulü ve şekil şartları belirlenmiştir.

5.Bilgi suiistimali veya piyasa dolandırıcılığına ilişkin şüpheli işlem kalıplarına Tebliğ ekinde yer verilmiştir.

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,
 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.