SPK Sirküleri 2014/08 : Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırılıcığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği (V-101.1)

SPK Sirküleri 2014/08 : Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırılıcığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği (V-101.1)

SPK SİRKÜLERİ

SPK SİRKÜLER TARİHİ : 21.01.2014
SPK SİRKÜLER NO : 2014/08

BİLGİ SUİSTİMALİ VE PİYASA DOLANDIRICILIĞI
İNCELEMELERİNDE UYGULANACAK TEDBİRLER TEBLİĞİ

(V-101.1)

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yeni düzenlemeleri içeren V-101.1 sayılı "Bilgi Suiistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği" ' (Tebliğ) 21.01.2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Tebliği 21.04.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tebliğ ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda sermaye piyasası suçları arasında sayılan bilgi suiistimali ve piyasa dolandırıcılığı fiilinin işlendiğine ilişkin tespit veya makul şüphe bulunması durumunda, bu eylem ve işlemleri gerçekleştirenler hakkında uygulanacak yaptırımlar ile piyasanın etkin ve sağlıklı işleyişinin temin edilmesi için alınacak gerekli tedbirleri düzenlenmektir.

Tebliğ ile getirilen düzenlemeler aşağıdaki gibidir;

1.Bilgi suiistimali ve piyasa dolandırıcılığı durumunda SPK aşağıda sayılan tedbirlerin uygulayabilecektir.

İşlem yapma yasağı uygulaması,
Yatırımcı ve/veya sermaye piyasası aracı bazında brüt takas uygulaması,
Yatırımcı ve/veya sermaye piyasası aracı bazında kredili alım, açığa satış, ödünç alma ve verme işlemlerine ilişkin sınırlama getirilmesi,
Yatırımcı ve/veya piyasa bazında işlem veya pozisyon limiti getirilmesi,
Yatırımcı ve/veya sermaye piyasası aracı bazında teminat yükümlülüğü getirilmesi veya mevcut yükümlülüklerinin değiştirilmesi,
Yatırımcı ve/veya sermaye piyasası aracı bazında önceden depo şartı getirilmesi,
Sermaye piyasası araçlarının işlem sıralarının geçici olarak durdurulması,
Piyasa verilerinin dağıtım kapsamının sınırlanması,
Sermaye piyasası araçlarının farklı pazar veya piyasalarda işlem görmesi veya bunlar için farklı işlem esaslarının belirlenmesi
Yatırımcı, yatırım kuruluşu ve/veya sermaye piyasası aracı bazında emir iletim kanallarının kısıtlanması.

2.Haklarında işlem yapma yasağı getirilen kişiler, işlem yapma yasağının geçerli olduğu süre boyunca; borsalarda işlem gören paylar, borsa yatırım fonu katılma belgesi gibi borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarının. alım satımını yapamayacaklar ve bu araçlara ilişkin emir iletemeyeceklerdir.

3.Bilgi suiistimali ve piyasa dolandırıcılığı fiillerinin işlendiğinde getirilebilecek işlem yapma yasağı süresi; 6 aydan 2 yıla kadar ise geçici işlem yapma yasağı, 5 yıllık ise sürekli işlem yapma yasağı olarak tanımlanarak; uygulaması aşağıdaki tablodaki gibi belirlenmiştir.
spk08

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.
 

Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,
 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.