SPK Sirküleri 2017/01 : Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ

SPK Sirküleri 2017/01 : Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ

 SPK SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 01.02.2017

SİRKÜLER NO : 2017/01
 

SERMAYE PİYASASINDA DEĞERLEME STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞ

 

Sermaye piyasası mevzuatına tabi ortaklıkların, sermaye piyasası kurumlarının ve ihraççıların, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yaptıracakları değerleme faaliyetlerinde kullanılacak değerleme standartlarına ilişkin esasları düzenleyen III-62.1 sayılı Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ 01.02.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ ile;

  • 06.03.2006 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri VIII, No:45 Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
  • Değerleme standartlarının yayımlanması görevi Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne verilmiştir.
  • Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yapılan değerleme faaliyetlerinde, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından yayımlanan Uluslararası Değerleme Standartlarına uyulması zorunlu kılınmıştır.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş