SPK Sirküleri 2015/06 : Yatırım Hizmetlerinin Belge Ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğde Değişiklik (III-45.1.a)

SPK Sirküleri 2015/06 : Yatırım Hizmetlerinin Belge Ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğde Değişiklik (III-45.1.a)

SPK SİRKÜLERİ

SPK SİRKÜLER TARİHİ : 12.11.2015
SPK SİRKULER NO : 2015/06

YATIRIM HİZMETLERİNİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ 
HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK 

(III-45.1.a)

III-45.1 sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliği'nde ("Tebliğ") değişiklik yapan (III-45.1.a) sayılı Tebliğ 11.11.2015 tarih ve 29529 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ ile getirilen önemli düzenlemeler aşağıdaki gibidir;

  • Yatırım kuruluşlarının, kaldıraçlı alım satım işlemleri hariç olmak üzere müşterileri ile tezgahüstü piyasalarda gerçekleştirdikleri tüm işlemlerde, Tebliğ'in 12. ve 15. maddeleri gereğince ayrı ayrı hem "İşlem Talimat Formu", hem de "İşlem Sonuç Formu" düzenleme yükümlülüğü kaldırılarak, talimatın alınması ve işlemin sonuçlandırılması aşamalarının eşanlı olduğu bu gibi işlemler bakımından her iki formun birleştirilerek hazırlanacak tek bir formun kullanılmasına imkan sağlanmıştır.
  • Yapılan alım satımların, verilen hizmetlerin ve bunlar için alınan nakdin mahiyetini göstermek üzere yatırım kuruluşları tarafından en geç gün sonlarında müşteriye bildirimi zorunlu olan İşlem Sonuç Formları'nın, öncelikli olarak elektronik ortamda (e-postaya veya elektronik ortamda erişebilmesine imkan sağlayan bir sistem) gönderilmesi düzenlenmiştir. İşlem Sonuç Formları'nın elektronik ortamda gönderilmesini tercih etmemiş olan müşteriler açısından yatırım kuruluşlarının posta yoluyla müşteriye bildirim yapma yükümlüğü devam edecektir.
  • Elektronik ortamda imza atılması suretiyle yatırım kuruluşu ile çerçeve sözleşme düzenleyen müşterilerin, yatırım kuruluşu tarafından aylık Hesap Ekstresi'nin elektronik ortamda sunulabilmesine imkan veren beyanlarının, müşteri tarafından elektronik ortamda verilebilmesine olanak sağlanmıştır.
  • Yatırım kuruluşu ile ıslak imza atmak suretiyle çerçeve sözleşme akdetmiş olan diğer müşteriler bakımından, aylık Hesap Ekstresi'nin elektronik ortamda sunulması için müşteriden yazılı bir beyan alınması zorunluluğu is devam etmektedir.
  • Değişiklik Tebliği ile, III-45.1 sayılı Tebliğ'in 5, 6, 13, 18, 22. maddeler ile geçici 1 ve geçici 2. maddelerinin bu Tebliğin yayımı tarihinde; 8, 20, 23, 24, 26, 28, 29. maddelerinin 01.10.2015 tarihinde; diğer maddelerin ise 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe gireceği düzenlenerek, çeşitli hükümlerin yürürlük tarihinde değişikliğe gidilmiştir

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.
 

Bilgilerinize sunulur.
Saygılarımızla,
 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.