Hukuk Sirküleri 2015/01: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerde Kriter Değişikliği

Hukuk Sirküleri 2015/01: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerde Kriter Değişikliği


Hukuk Sirküleri 2015/01: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerde Kriter Değişikliği

HUKUK SİRKÜLERİ

HUKUK SİRKÜLER TARİHİ : 02.02.2015

HUKUK SİRKÜLER NO : 2015/01

 

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERDE KRİTER DEĞİŞİKLİĞİ

 

01.02.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 19.12.2012 tarihli ve 2012/4213 sayılı  "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar" da değişiklik yapılmıştır. Bakanlar Kurulu Kararı 01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Yapılan değişiklikle getirilenler şöyledir;

Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesinde kullanılan kriterlerin tutarları düşürülmüştür. Böylece TTK düzenlemeleri çerçevesinde daha fazla şirket bağımsız denetime tabi olmuştur.
Yeni kriter tutarları aktif toplamı 50 milyon TL ve üstü, satışlar 100 milyon TL ve üstü, çalışan sayısı 200 ve üstü olarak belirlenmiştir.

Yapılan değişiklik sonucunda bağımsız denetime tabi olmayan bir şirket 2015 yılında genel kurul yapmadan, öncelikle 2013 ve 2014 yılı verilerinin belirlenen yeni kriter tutarlarından en az ikisini geçip geçmediğine bakması gerekmektedir. Eğer 2013 ve 2014 yılında üst üste iki yıl, üç ölçütten en az ikisinin belirlenen tutarları geçmesi halinde, 2015 yılında bağımsız denetime tabi şirketler kapsamına girmiş olacaktır. Bu durumda 2014 yılı faaliyet dönemine ilişkin 2015 yılında yapacağı genel kurulda bağımsız denetim kuruluşunu seçip, yasal denetçi olarak atama yapması gerekmektedir.

Söz konusu Karar metni için tıklayınız

  

Bilgilerinize Sunulur. 
Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.