Hukuk Sirkuleri 12 : Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmıştır

Hukuk Sirkuleri 12 : Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmıştır


Hukuk Sirkuleri 12 : Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmıştır
HUKUK SİRKÜLERİ

HUKUK SİRKÜLER TARİHİ : 01.07.2013

HUKUK SİRKÜLER NO : 2013/12

 

Anonim ve Limited Şirketlerin Ana Sözleşmelerinin, Türk Ticaret Kanunu'na Uyumlu Hale Getirilme Süresi 01.07.2014 Tarihine Uzatılmıştır

 

"Anonim ve Limited Şirketlerin Sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanununa Uyumlu Hale Getirilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ", 29.06.2013 tarihli ve 28692 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.

 

6103 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 22'nci maddesi gereğince Anonim Şirketlerin ve Limited Şirketlerin esas sözleşmelerini, 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyumlu hale getirmeleri için öngörülen süre 01.07.2014 tarihine uzatılmıştır.

 

 

Tebliğ'e ulaşmak için Tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize,

Saygılarımızla.

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.