Hukuk Sirküleri 11: Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesi Açma Zorunluğu

Hukuk Sirküleri 11: Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesi Açma Zorunluğu


Hukuk Sirküleri 11: Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesi Açma Zorunluğu

 

HUKUK SİRKÜLERİ

 

HUKUK SİRKULER TARİHİ:03/06/2013    

HUKUK SİRKÜLER NO:2013/11

 

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İNTERNET SİTESİ AÇMA ZORUNLULUĞU

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından; "Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik" 31.05.2013 tarihinde yayımlanmıştır.

31.05.2013 tarihli Yönetmelik; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1524'ncü maddenin birinci fıkrası uyarınca internet sitesi açılmasına ve bu sitenin belirli bir bölümünün, kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülenmesine ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

 

Bu itibarla;

- TTK'nın 397. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen denetime tabi sermaye şirketleri, (Bkz: Güreli Vergi Sirküleri No:13 Tıklayınız ) kuruluşlarının ticaret siciline tescili tarihinden itibaren üç ay içinde, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kapsama dahil olan sermaye şirketleri ise, kapsama girdikleri tarihten itibaren üç ay içinde internet sitesi açmakla yükümlüdür.

- İnternet sitesinde yayımlanacak içerikler, TTK'da belli bir süre öngörülmüş ise bu süre içinde, belli bir süre belirtilmemiş ise içeriğin dayandığı işlemin veya olgunun gerçekleştiği tarihten, tescil veya ilana bağlandığı durumlarda ise tescil veya ilanın yapıldığı tarihten itibaren en geç 5 gün içinde siteye konulur.

- Sermaye şirketlerinin internet sitesi açma ve burada yayımlaması gereken ilanları yayımlamaması, ilgili kararların iptal edilmesi sebebini doğurur. Ayrıca, kusuru bulunan yöneticiler ile yönetim kurulu üyeleri de; ilgili, Yönetmelik ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1524'ncü maddesi kapsamında sorumlu olacaktır.

- İnternet sitelerinde ilan edilecek ve erişime açık tutulacak asgari içerik; sürekli yayınlanacaklar ve en az 6 ay yayınlanacaklar olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Şirketin ünvanı, merkezi, sermaye miktarı gibi konular sürekli olarak yayınlanması gereken hususlardan olup; birleşme, bölünme, genel kurul duyuruları, şirket fesih davaları, şirket esas sözleşme değişiklikleri gibi konular ise internet sitesinde en az 6 aylık süre için yayınlanacaktır.

 

İlgili Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

 


Bilgilerinize,
Saygılarımızla.


GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.