Hukuk Sirküleri 10 : Patent ve Faydalı Model Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Değişiklikler

Hukuk Sirküleri 10 : Patent ve Faydalı Model Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Değişiklikler


Hukuk Sirküleri 10 : Patent ve Faydalı Model Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Değişiklikler
HUKUK SİRKÜLERİ
 
HUKUK SİRKÜLER TARİHİ : 07.05.2013
HUKUK SİRKÜLER NO : 2013/10
 
PATENT  VE FAYDALI MODEL BAŞVURU 
USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER


05.11.1995 tarih ve 22454 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan; "Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik"'de değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetmelik; 30.03.2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiş olup ilgili Yönetmelikte sınai hakların tesisine uygun buluşlara, Patent veya Faydalı Model Belgesi verilerek bunların korunması ile ilgili başvuru usul ve esaslara ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. 


30.03.2013 tarihinde yayımlanan Yönetmelik ile Faydalı Model başvuruları da Patent Başvuruları gibi incelemeye tabi tutularak bu kapsamda Faydalı Model başvurularının da tescil belgesine bağlanması amaçlanmıştır.


Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız
Bilgilerinize,
Saygılarımızla.


GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.