Hukuk Sirküleri 06: Limited Şirketlerde Olağan Genel Kurul Toplantısı

Hukuk Sirküleri 06: Limited Şirketlerde Olağan Genel Kurul Toplantısı


Hukuk Sirküleri 06: Limited Şirketlerde Olağan Genel Kurul Toplantısı
 
HUKUK SİRKÜLERİ

HUKUK SİRKÜLER TARİHİ : 11.04.2013

HUKUK SİRKÜLER NO : 2013/06

 

Limited Şirketlerde Olağan Genel Kurul Toplantısı

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Limited Şirketler için şirket organı olarak "Genel Kurul" kavramını 616'ncı madde ile hayata geçirmektedir. Kanun'un; "Genel Kurulun Toplanması" başlıklı 617. maddesine göre, Limited Şirketler için Olağan Genel Kurul Toplantısı, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç ay içinde yapılır. Bu hüküm çerçevesinde bütün Limited Şirketlerin her yıl Olağan Genel Kurul toplantısı yapmasının kanuni bir gereklilik olduğu anlaşılmaktadır. Bu düzenlemelere rağmen, Limited Şirket Genel kurullarının belirtilen süre içinde yapılmaması halinde, kanunda; adli veya idari bir yaptırım öngörülmemektedir.

Ayrıca esas sözleşme değişikliği, temsilci atama veya azletme ve hisse devri öngörmeyen, yıllık Olağan Genel Kurul toplantıları, Ticaret Sicilinde tescile tabi tutulmamıştır.

"Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" 28/11/2012 Tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak, şirketlerin genel kurullarının yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen bu yönetmelik, sadece Anonim Şirketler için yayımlanmış bulunmaktadır. Limited Şirket genel kurullarına ilişkin henüz bir yönetmelik yayımlanmadığından, Limited Şirket genel kurulları, kanundaki düzenleme esas alınarak yapılacaktır.

 

 

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

 VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.