Hukuk Sirküleri 05 : Yurt Dışına Sermaye İhraç Edilmesi Halinde Hazine Müsteşarlığı’na Bilgi Verilmesi

Hukuk Sirküleri 05 : Yurt Dışına Sermaye İhraç Edilmesi Halinde Hazine Müsteşarlığı’na Bilgi Verilmesi


Hukuk Sirküleri 05 : Yurt Dışına Sermaye İhraç Edilmesi Halinde Hazine Müsteşarlığı’na Bilgi Verilmesi
 
HUKUK SİRKÜLERİ

 

HUKUK SİRKÜLER TARİHİ : 03.04.2013

HUKUK SİRKÜLER NO : 2013/05

 

 
Yurt Dışına Sermaye İhraç Edilmesi Halinde Hazine Müsteşarlığı'na Bilgi Verilmesi
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar'ın 30.12.2006 tarih ve 26392 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2006/11472 sayılı Karar ile değişik 13'üncü maddesi uyarınca, Türkiye'de yerleşik kişilerin, yurt dışında yatırım yapmak veya ticari faaliyette bulunmak amacıyla şirket kurmaları, ortaklığa katılmaları ve şube açmaları için, nakdi sermayeyi bankalar aracılığıyla, ayni sermayeyi ise gümrük mevzuatı hükümleri çerçevesinde ihraç etmeleri serbest bulunmaktadır.

Resmi Gazete'nin 28.02.2008 tarih ve 26801 sayılı nüshasında yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara ilişkin 2008-32/34 sayılı Tebliğ'in 10'uncu maddesine göre ise;

i. Türkiye'de yerleşik kişilerin, yurt dışında şirket kurmak, mevcut şirketlere ortak olmak veya şube açmak için yaptıkları ilk nakdi ve/veya ayni sermaye ihracını müteakip üç ay içerisinde, Hazine Müsteşarlığı'nın internet adresinde (www.hazine.gov.tr) yer alan yurt dışına sermaye ihracına ilişkin bilgi formunu doldurarak Hazine Müsteşarlığına göndermeleri,

ii. Sermaye ihracı gerçekleştiren Türkiye'de yerleşik kişilerin, her takvim yılını müteakip üç ay içerisinde Hazine Müsteşarlığı'nın internet adresinde yer alan bilgi formunu, formda istenilen bilgileri ve yapılan transferleri güncelleyerek Hazine Müsteşarlığı'na göndermeleri,

iii. Türkiye'de yerleşik kişilerin, tasfiye edilen veya devredilen yurt dışındaki şirket, ortaklık ve şubelerinin durumu hakkında, tasfiye sürecinin sona ermesini veya devredilmesini müteakip en geç üç ay içerisinde, Hazine Müsteşarlığı'na bilgi vermeleri 

gerekmektedir.
 

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.