Hukuk Sirküleri 2014/04 : Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirket Kriterleri Değişikliği

Hukuk Sirküleri 2014/04 : Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirket Kriterleri Değişikliği


Hukuk Sirküleri 2014/04 : Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirket Kriterleri Değişikliği

HUKUK SİRKÜLERİ

HUKUK SİRKÜLER TARİHİ : 14.03.2014

HUKUK SİRKÜLER NO : 2014/04

 

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKET KRİTERLERİ DEĞİŞİKLİĞİ

 

14.03.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 23.01.2013 tarihli "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar" da değişiklik yapılmıştır. Bakanlar Kurulu Kararı 01.01.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yayımı tarih itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Yapılan değişklikle getirilenler şöyledir;

Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesinde kullanılan kriterlerin tutarları düşürülmüştür.Böylece TTK düzenlemeleri çerçevesinde daha fazla şirket bağımsız denetime tabi olmuştur.
Yeni kriter tutarları aktif toplamı 75 milyon TL ve üstü, satışlar 150 milyon TL ve üstü, çalışan sayısı 250 ve üstü olarak belirlenmiştir.
Nitelikli yatırımcılara satılmak üzere pay hariç sermaye piyasası ihraç eden şirketler, hiç bir kritere tabi olmadan doğrudan bağımsız denetime tabi şirketler arasına alınmıştır.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu iştirakleri ve devraldığı şirketlere uygulanacak kriter tutarları da yukarıki tutarlarla aynı yönde değiştirilmiştir.

Yapılan değişiklik sonucunda bağımsız denetime tabi olmayan bir şirket 2014 yılında genel kurul yapmadan, öncelikle 2012 ve 2013 yılı verilerinin belirlenen yeni kriter tutarlarından en az ikisini geçip geçmediğine bakması gerekmektedir. Eğer 2012 ve 2013 yılında üst üste iki yıl, üç ölçütden en az ikisinin belirlenen tutarları geçmesi halinde, 2014 yılında bağımsız denetime tabi şirketler kapsamına girmiş olacaktır. Bu durumda 2013 yılı faaliyet dönemine ilişkin 2014 yılında yapacağı genel kurulda bağımsız denetim kuruluşunu seçip, yasal denetçi olarak atama yapması gerekmektedir.

 

Söz konusu Karar metni için tıklayınız

 

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.