Hukuk Sirküleri 2017/02 : Sınai Mülkiyet Kanunu İle Getirilen Düzenlemeler

Hukuk Sirküleri 2017/02 : Sınai Mülkiyet Kanunu İle Getirilen Düzenlemeler

HUKUK SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 12.01.2017

SİRKÜLER NO : 2017/02

 

 

SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER

29944 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 10.01.2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmış ve 26. maddesi yayım tarihinden itibaren 7 yıl, 23. maddesi 2. fıkrası, 69. maddesinin 4. fıkrası ile 46. maddesi yayım tarihinden itibaren 1 yıl sonra ve işbu kanun diğer hükümleri yayın tarihinde yürürlüğe girer.

İşbu kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla; 556, 555, 554 ve 551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameleri bir araya toplayarak daha etkili bir mevzuat oluşturmayı hedeflemiş. Bu kanun ile marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hak ve yükümlülükler ile usul, esas ve cezaları düzenlemektir.

Sınai Mülkiyet Kanunu’nda yer alan düzenlemeler özet olarak aşağıda açıklanmıştır:

Kanun ile patent, marka, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaretler için ayrı ayrı olan kanun metinleri tek bir çatıda toplanarak daha sade bir hal alması hedeflenmiştir. Böylece daha etkili bir yasal düzenleme karşımıza çıkmaktadır.

Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte artık Türk Patent Enstitüsü’nün adı Türk Patent ve Marka Kurumu olarak değişmiştir.  Bunun yanı sıra fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin eğitim, danışmanlık ve araştırma faaliyetlerini yürütecek bir Fikri Mülkiyet Akademisi kurulmasını da düzenlenmiştir.

Geleneksel ürün adının tescili artık kanunla mümkün olmuştur. Coğrafi işaretli ürünlerin denetimine ilişkin rapor sunma aralığında ise 10 yıldan 1 yıla indirilerek enstitü denetimi sıklaştırılmıştır.

Kanunun getirdiği en işlevsel yeniliklerden biri tescil ve itiraz sürelerinin kısalmasıdır. Marka tescil başvurusuna karşı itirazların 2 ay içerisinde yapılması gerekmektedir. Aynı şekilde coğrafi işaretlerle ilgili tescil talebinin geçersizliğine yönelik itirazların süresi 2 aya indirilmiştir.

Markalar için beraber yer alım imkanı geliştirilmiştir. Yani marka sahibinden yazılı muvafakat alınması ile aynı marka, aynı mal ve hizmetler için bir başkası adına da tescil edilebilecektir. Markaya itiraz eden o markanın kullanıldığını ispatlayamazsa itirazın reddi söz konusu olabilecektir.

Patent konusunda ise en önemli değişiklik incelemesiz patent sisteminin kalkıyor olmasıdır. Artık tüm patent başvuruları incelemeli patent şeklinde olacaktır. Avrupa Patent Sözleşmesi’nde olan Hakların Yeniden Tesisi imkanı ile son tarihlerin geçmesi dolayısıyla geçersiz hale gelen belgelerin önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Patent tescili sonrası belge yayınından itibaren 6 ay içerisinde menfaati olanların tescile itiraz hakkı olmuştur. Böylece mahkemeye gitmeden Türk Patent Enstitüsü nezdinde itirazlar olacak ve iptal edilebilecektir. Patent başvuru sahibi, işlemleri devam eden başvurusunun faydalı model başvurusuna dönüştürülmesini talep edebilecektir.

Faydalı modeller ve endüstriyel tasarımlar  bakımından ise artık yenilik araştırması yapma zorunluluğu getirilmiştir. Tıpkı patent gibi yayınlanan faydalı modeller için yapılan itirazlar Türk Patent Enstitüsü nezdinde değerlendirilecek ve iptal edilebilecektir.

Akademisyenlerin buluşları ise “çalışan buluşu” kapsamına alınıyor ve hak sahipliği üniversitelere ait olacaktır.

Kanun ile getirilen diğer bir yenilik ise Avrupa Birliği marka mevzuatına paralel düzenlenen “Kullanmama Savunması” dır. İtiraz konusu başvurunun yapıldığı tarihten geriye doğru olan süre esas alındığında, itiraz gerekçesi marka 5 yıldan kısa süreli bir tescil ise kullanmama savunması ileri sürülemeyecektir. Yani kullanmama savunması 5 yıldan uzun süreli tesciller için ileri sürülebilecektir.

Sınai Mülkiyet Kanununda yer alan davalarda görevli mahkeme Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri ile Fikri Sınai Haklar Ceza Mahkemeleri olarak düzenlenmektedir.

Kanunun resmi gazetede yayımlanması tarihinden önce enstitüye yapılan başvuruların durumunun ne olacağı sorusuyla karşı karşıya kalabilir. Bu durumda başvuru tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre başvurular değerlendirilip, sonuçlandırılacaktır.

Sınai Mülkiyet Kanunu’na ulaşmak için tıklayınız

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş