Denetim Sirküleri 03: Tarihi Finansal Bilgilerin Bağimsiz Denetimi veya Sinirli Bağimsiz Denetimi Dişindaki Güvence Denetimleri

Denetim Sirküleri 03: Tarihi Finansal Bilgilerin Bağimsiz Denetimi veya Sinirli Bağimsiz Denetimi Dişindaki Güvence Denetimleri

DENETİM SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 24.12.2018

SİRKÜLER NO : 2018/03
 

TARİHİ FİNANSAL BİLGİLERİN BAĞIMSIZ DENETİMİ VEYA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMİ DIŞINDAKİ GÜVENCE DENETİMLERİ

 (21.12.2018 tarihli ve 30632(M) sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır)

21.12.2018 tarih 30632(M) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "GDS 3000 Tarihi Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Güvence Denetimleri" standardı yayınlanmıştır.

1- Giriş

Bu Güvence Denetimi Standardı (GDS), tarihî finansal bilgilerin bağımsız denetimleri veya sınırlı bağımsız denetimleri dışında kalan güvence denetimlerini düzenler. Tarihî finansal bilgilerin bağımsız denetimleri ve sınırlı bağımsız denetimleri sırasıyla Bağımsız Denetim Standartlarında (BDS’ler) ve Sınırlı Bağımsız Denetim Standartlarında (SBDS’ler) ele alınmıştır.

2- Kapsam

Bu GDS, Güvence Denetimlerine İlişkin Çerçevede (Güvence Çerçevesi) belirtildiği üzere, tarihî finansal bilgilerin bağımsız denetimleri veya sınırlı bağımsız denetimleri dışında kalan güvence denetimlerini kapsar.

3- Yürürlülük

Bu GDS, 1/1/2018 tarihi ve sonrasında yürütülen güvence denetimlerinde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

4- Amaç

Güvence denetiminin yürütülmesinde denetçinin amaçları:

Denetime konu bilginin önemli yanlışlık içerip içermediği hakkında içinde bulunulan şartlara uygun olarak makul güvence veya sınırlı güvence elde etmek,
Makul güvence veya sınırlı güvence veren bir sonuç bildiren ve bu sonuca ilişkin dayanağı açıklayan yazılı bir rapor yoluyla, dayanak denetim konusunun ölçüm veya değerlendirilmesinin çıktısına ilişkin sonuç bildirmek

             ve

Bu GDS veya ilgili diğer GDS’ler ile zorunlu tutulan diğer bildirimleri yapmaktır.

"GDS 3000 Tarihi Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Güvence Denetimleri" standardına ulaşmak için tıklayınız

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş