Büyük bir ivme kazanan küreselleşme, azalan ticari engeller ve gittikçe artan hareketli işgücü sayesinde, ulaşım ve nakliye sektörleri ortalama büyümenin üstünde bir grafik çizmektedir. Hizmetlerini farklı alanlara da kaydıran ve genişleten ulaşım şirketleri ve nakliye hizmeti sağlaycıları, tedarik zincirlerini de yönetme imkanına sahiptirler. 

Uluslararası piyasalarda rekabet avantajı getiren ve bu yönden ekonomilere ciddi anlamda katkıları bulunan sektörün hızlı değişen talep ile önemi gün geçtikçe artmaktadır. Sektördeki şirket evlilikleri, hizmet seviyesindeki zorunlu gelişmeler, sektördeki şirketleri hem daha iyi hem de daha hızlı hizmet vermeye yönlendirmektedir.

Türkiye'de lojistik sektörünün konumunu tespit edebilmek için, öncelikle lojistik kavramının ülkede yerleşmesinde büyük önemi olan ve lojistik faaliyetlerin yoğun olarak gelişmesini sağlayan dış ticaretin iyi analiz edilmesi gerekir. Dış ticaretin taşıma sistemlerine göre dağılımlarına bakıldığında, ağırlıklı olarak denizyolu taşımacılığının hakimiyetinde olduğu görülüyor.

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) hazırladığı 9'uncu Kalkınma Planı'nda, izlenecek yerinde politikalar ile sürdürülebilir yüksek ihracat artışının sağlanabileceğini öne sürdü.  İhracatın yıllık yüzde 14.2, ithalatın ise yüzde 11 büyüme oranına ulaşacağı tahmin ediliyor.Buna göre, 2013'de ihracatın 210 milyar dolar, ithalatın ise 275 milyar dolar olacağı ve dış ticaretin 485 milyar dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Dış ticaret ve lojistik ise birbirlerini doğrudan ve dolaylı olarak etkiliyor. Dış ticarette hem mal miktarı açısından hem de değer olarak bakıldığında, dış ticarete konu olan malların önemli bir kısmının denizyolu ile taşınması denizyolu limanlarını, erişim yolları iç taşımacılığı ve dağıtım merkezlerini etkilemektedir.

GÜRELİ müşterilerinin çözüm ortağı olarak aşağıdaki temel hizmetleri sunmaktadır.

 • Bağımsız Dış Denetim,
 • Vergi Denetimi, Vergi Danışmanlığı,
 • Bilgi İşlem (IT) Denetimi,
 • Bilgi İşlem (IT) Güvenliği,
 • Süreç analizleri, performans analizi-etkin maliyet kontrolü, operasyon verimliliği,
 • Finansal Müşavirlik ve Danışmanlık ,
 • Uluslararası ve yerel halka arz işlemleri,
 • UFRS, US GAAP, ve Avrupa Birliği Muhasebe Standartları ile ilgili şirketlere destek hizmetleri, seminerler ve eğitimler  verilmesi ,
 • Şirket Değerlemeleri,
 • Birleşme ve Devirler,
 • Due Dilligence,
 • Kurumsal Yönetim,
 • İç Denetim,