Günümüz iş çevresinde Perakende ve Tüketiciye Yönelik Ürünler (PT) üreten şirketlerin karşılaştıkları zorlukların çok sayıda oluşu, piyasa güçlerinin de kesişmesiyle, son derece meydan okuyucu bir ortam yaratmıştır. PT sektörü şirketlerinin kar marjlarını geliştirme ve sürdürme yetenekleri; rekabetçi çalışma ortamı, pazarın bölünmesi, nüfus artışı, daha bilinçli ancak daha az sadık müşteriler sonucunda baskı altındadır. Buna ilaveten, büyüyen rekabet baskısı, alternatif satış kanallarının sayısındaki artış, tedarikçiler ve perakendeciler arasındaki rollerin belirsizleşmesi ve -özellikle tüketim malları üreticileri için- güç dengesinin perakendecilere kaymasıyla ani gelişmeler olmaktadır. Tüketici sektöründe teknolojinin de işin içine girmesinden sonra tüketici tercihleri her an değişiklik gösterebilmektedir. Sektördeki firmalar, tüketicinin değişkenlik gösteren bu yapısını ihtiyaca uygun şekilde karşılayabilmek için ve bu davranışların nelerden kaynaklandığını yahut tercihlerin nereye doğru kaydığını anlamak ve duruma hakim olmak durumundadırlar.

GÜRELİ, uluslararası tecrübeleri ve bünyesindeki uzmanlaşmış çalışanları ile pazarlamada etkinlik, müşteri ilişkileri yönetimi, tedarik zincirinin optimizasyonu, konsolidasyon, piyasa değerinin tanımlanmasına yönelik çalışmalar ve kurumsal yönetim konularında müşteri ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

Sektördeki temel hizmetlerimiz;

 • Bağımsız Dış Denetim,
 • Vergi Denetimi, Vergi Danışmanlığı,
 • Bilgi İşlem (IT) Denetimi,
 • Bilgi İşlem (IT) Güvenliği,
 • Süreç analizleri, performans analizi-etkin maliyet kontrolü, operasyon verimliliği,
 • Finansal Müşavirlik ve Danışmanlık ,
 • Uluslararası ve yerel halka arz işlemleri,
 • UFRS, US GAAP, ve Avrupa Birliği Muhasebe Standartları ile ilgili şirketlere destek hizmetleri, seminerler ve eğitimler  verilmesi ,
 • Şirket Değerlemeleri,
 • Birleşme ve Devirler,
 • Due Dilligence,
 • Kurumsal Yönetim,
 • İç Denetim,