Dünya pazarındaki büyümeye paralel olarak, Türkiye'de de ilaç sektörü büyümektedir. Sektör, ilaç üretiminde AB ülkeleri ile karşılaştırılabilir bir düzeye ulaşmıştır. Ayrıca istihdam açısından baktığımızda da Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında üst sıralarda yer almaktadır.

Türkiye'de ilaç sektörü en fazla yatırım yapılan alanlardan biridir. Yatırımların artmasına paralel olarak sektördeki stratejik ortaklıklar ve birleşmeler de artmaktadır. Pazarın ilerleyen yıllar içerisinde büyüyeceği ön görüldüğünden bu tip ortaklıkların artacağı düşünülmektedir.

Dünyanın birçok ülkesinde ilaç sektörü yasal düzenlemelerle sıkı bir denetim altında tutulmaktadır. Türkiye'de de ilaç sektörü Sağlık Bakanlığı'nın düzenlemelerine tabidir. Bilindiği üzere maliyet esaslı fiyat belirleme yönteminden vazgeçilmiş ve referans ülke uygulaması benimsenmiştir.

Şirketimiz, yerel deneyimi ile birlikte BAKERTILLY'nin mevcut global bilgi ağını da kullanarak, ilaç ve sağlık ürünleri sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin tüm operasyonlarında ihtiyaç duyabilecekleri en uygun çözümleri üreterek çok yönlü denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Türkiye'de sağlık sektörünün avantajları genel anlamda, fiyatların AB ve ABD'nin çok altında olması, doktor kalitesinin yüksek, hastane yatak kapasitesinin yeterli seviyede olması, teknik donanımın yeterliliği, özel hastanelerde tercüman hizmetinin bulunması ve ülkenin batı ile entegre müslüman bir ülke olması sayılabilir.

GÜRELİ  müşterilerinin çözüm ortağı olarak aşağıdaki temel hizmetleri sunmaktadır.

 • Bağımsız Dış Denetim,
 • Vergi Denetimi, Vergi Danışmanlığı,
 • Bilgi İşlem (IT) Denetimi,
 • Bilgi İşlem (IT) Güvenliği,
 • Süreç analizleri, performans analizi-etkin maliyet kontrolü, operasyon verimliliği,
 • Finansal Müşavirlik ve Danışmanlık ,
 • Uluslararası ve yerel halka arz işlemleri,
 • UFRS, US GAAP, ve Avrupa Birliği Muhasebe Standartları ile ilgili şirketlere destek hizmetleri, seminerler ve eğitimler  verilmesi ,
 • Şirket Değerlemeleri,
 • Yatırım Teşvik Belgesi alınması, revize işlemleri ve kapanış işlemleri,
 • Birleşme ve Devirler,
 • Due Dilligence,
 • Kurumsal Yönetim,
 • İç Denetim