Makine üretimi, imalat sanayi içinde özel bir öneme sahiptir. Ülkelerin gelişme sürecinde, imalat sanayi içerisinde makine imalat sanayinin payı giderek artış göstermektedir. 

Sektör emek yoğun karakterini korumakla birlikte, bu yapı gelişmiş ülkelerde de benzer özellikler gösterir. Çok az sayıda makine tipi hariç, seri imalat teknikleri bu sektörde uygulanmamaktadır. Son yıllarda dünyada müşteri istekleri doğrultusunda makine imalatına yönelim söz konusu olduğu söylenebilir. 

Ek mühendislik çalışması gerektiren bu talepler, batı ülkelerinde fiyatların artmasına neden oluyor. Türkiye'de ise işçilik yanında, mühendislik hizmetlerinin de nispeten ucuz olması, makine imalatçısı şirketlerin rekabet şansını arttırıyor ve bu üstünlüğün yakın gelecekte de devam edeceği öngörülüyor. Müşteri istekleri doğrultusunda imalatta, mühendislik ve işçilik ücretlerinin makine üreticisi gelişmiş ülkelerden düşük olmasının yanı sıra, oldukça emek yoğun olan bu üretim dalında Türk şirketlerinin teknolojik birikimleri uluslararası rekabete imkan sağlıyor. 

Bu olumlu yapı, Türk makine imalatçısının, bazı batı şirketleri ile gerektiğinde işbirliği yaparak 3'üncü ülkelerde tesislerin yenilenmesi veya yeni yatırımların gerçekleştirilmesi şansını artırmaktadır.

Makine imalat sanayinin toplam imalat sanayi içindeki payı yüzde  4,7. Makine İmalatçıları Birliği'nin (MİB) üyesi 185 şirketten derlediği bilgiler, bu grupta yer alan şirketlerin ortalama istihdamının 53 kişi olduğunu gösteriyor. Aynı değerin genelleştirilmesi halinde, atölye tipi imalat yapan ve/veya onarım ve yenileme işleri ile yan sanayi olarak çalışan veya yenileme pazarı için aksam-parça imal edenler dışında kalan şirketlerde 180.000-200.000 kişi istihdam edildiği tahmin ediliyor. 

Söz konusu küçük şirketler de dikkate alındığında, toplam istihdam 500.000 kişi olarak hesaplanıyor. Bu rakam içinde, kalıp imalatçıları ile makineler için hidrolikpnömatik ve elektrik-elektronik komponent imal eden şirketlerin istihdamı yer almamaktadır.

GÜRELİ  müşterilerinin çözüm ortağı olarak aşağıdaki temel hizmetleri sunmaktadır. 

 • Bağımsız Dış Denetim,
 • Vergi Denetimi, Vergi Danışmanlığı,
 • Bilgi İşlem (IT) Denetimi,
 • Bilgi İşlem (IT) Güvenliği,
 • Süreç analizleri, performans analizi-etkin maliyet kontrolü, operasyon verimliliği,
 • Finansal Müşavirlik ve Danışmanlık ,
 • Uluslararası ve yerel halka arz işlemleri,
 • UFRS, US GAAP, ve Avrupa Birliği Muhasebe Standartları ile ilgili şirketlere destek hizmetleri, seminerler ve eğitimler  verilmesi ,
 • Şirket Değerlemeleri,
 • Birleşme ve Devirler,
 • Due Dilligence,
 • Kurumsal Yönetim,
 • İç Denetim,