Türk Kimya Sanayi genç bir sanayi dalıdır. Son 50 yılda büyük bir aşama göstermiştir. Ancak Batı ülkelerindekine benzer modern ve dev tesisleriyle bir sanayi yapısına henüz sahip değildir. Temel ve ara maddeler üretimi yetersizdir. Türk Kimya Sanayi bazı hammadde ve teknoloji bakımından dışa bağımlı bulunmaktadır. Bu itibarla bu sanayi dalında ithal ikamesi mahiyetindeki yapılması gereken yatırımlar önümüzdeki yıllarda büyük önem taşımaktadır.

Beş yıllık Kalkınma Planlarında yerli hammaddede kaynaklar kullanılarak kimyasal maddelerin üretilmesi ve kurulacak tesislerin dış rekabete açık olması esas alınmıştır. Türk Kimya Sanayi yaklaşık 2.500 adet ürün üretmektedir. Sektörün genel büyüklüğü düşünülürse, üretim, ithalat ve ihracat çerçevesinde yaklaşık 25 milyar $'lık bir büyüklüğe ulaştığı görülmektedir. 

Kimya Sanayi, bilgi seviyesi ve tecrübenin yüksek olduğu, kalite ve yasal düzenlemelerin ön planda tutulduğu kapsamlı bir pazardır.  Sektörde ölçeği ne olursa olsun tüm şirketlerin başlıca beklentileri, daha verimli bir operasyon, daha uygun maliyetler, son derece etkili bir üretim yönetimi ile müşteri ve pazar beklentilerinin doğru ve zamanında öngörülmesidir.

GÜRELİ  Kimya, İlaç ve Sağlık takımı, uluslararası tecrübesi ve uzmanlaşmış ekibiyle müşterilerinin ihtiyaçlarına değer katıcı ve kalıcı çözümler getirmektedir. 

Sektördeki temel hizmetlerimiz;

 • Bağımsız Dış Denetim,
 • Vergi Denetimi, Vergi Danışmanlığı,
 • Bilgi İşlem (IT) Denetimi,
 • Bilgi İşlem (IT) Güvenliği,
 • Süreç analizleri, performans analizi-etkin maliyet kontrolü, operasyon verimliliği,
 • Finansal Müşavirlik ve Danışmanlık ,
 • Uluslararası ve yerel halka arz işlemleri,
 • UFRS, US GAAP, ve Avrupa Birliği Muhasebe Standartları ile ilgili şirketlere destek hizmetleri, seminerler ve eğitimler  verilmesi 
 • Şirket Değerlemeleri,
 • Birleşme ve Devirler,
 • Due Dilligence,
 • ARGE raporları,
 • Kurumsal Yönetim,
 • İç Denetim,