Ekonomide "lokomotif" ve "istihdam deposu" rolü üstlenen inşaat sektöründe, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak, müşteri güvenini kazanmak, markalaşmak, yeşili ve çevreyi korumak, verimliliği artırmak, sosyal sorumluluk içinde faaliyette bulunmak bakımından uzmanlaşma, uygun kapasite ve organizasyon ile rekabet gücü gerekir. 

Türk gayrimenkul sektörü, enflasyonun normal düzeylere düşmesi ile fiyat istikrarının sağlanması, Türk Lirası'ndan altı sıfır atılması gibi ekonomik, Avrupa Topluluğu adaylığı gibi siyasi alanda yaşanan olumlu gelişmeler paralelinde son dönemlerde yerli ve yabancıların gözünde yıldızı parlayan bir yatırım sektörü olarak ön plana çıkmaktadır. 

Özellikle Tapu Kanunu'nda yabancıların Türkiye'de gayrimenkul edinmesi ile ilgili olarak yapılan son değişiklikler ve değişen diğer vergi kanunları ile birlikte sektördeki canlılık daha önemli seviyelere yükselmiştir.

Güreli olarak size nasıl yardımcı olabiliriz

İnşaat sektöründe başarı süreçlerin iyi yönetilmesinden geçmektedir. Güreli proje yönetimi, maliyet yönetimi , süre yönetimi, kalite yönetimi, sözleşme uygulaması, iş güvenliği yönetimi konularında danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Güreli geniş network avantajları yanında gayrimenkul yatırımları ile ilgili olarak yerel mevzuat ve iş yapış teknikleri konusunda uzmanlaşmış vergi, hukuk, kurumsal finans danışmanları ve denetim uzmanlarıyla özellikle değişen ve gelişen mevzuat alanında destek ihtiyacı duyan tüm yerli ve yabancı yatırımcılara hizmet vermektedir.

Güreli inşaat, sözleşmeye dayalı hizmet ve altyapı yatırımları kapsamında; büyük konut projeleri, endüstriyel binalar, yollar, barajlar, alış veriş merkezleri, hazır beton sanayi, arsa geliştirme, özel inşaat, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri, yıllara sari inşaat işleri dahil, sektörde, gerek özel sektör gerek kamu kesimi için uzun yıllara dayalı önemli deneyim sahibidir.

Güreli yılların deneyimine dayalı olarak, performans ve risk yönetimine dayalı pro-aktif ve ihtisasa yönelik hizmet sunar.

Sektördeki temel hizmetlerimiz

 • Bağımsız Dış Denetim,
 • Vergi Denetimi, Vergi Danışmanlığı,
 • Bilgi İşlem (IT) Denetimi,
 • Bilgi İşlem (IT) Güvenliği,
 • Süreç analizleri, performans analizi-etkin maliyet kontrolü, operasyon verimliliği,
 • Finansal Müşavirlik ve Danışmanlık ,
 • Uluslararası ve yerel halka arz işlemleri,
 • UFRS, US GAAP, ve Avrupa Birliği Muhasebe Standartları ile ilgili şirketlere destek hizmetleri, seminerler ve eğitimler  verilmesi ,
 • Şirket Değerlemeleri,
 • Birleşme ve Devirler,
 • Due Dilligence,
 • Kurumsal Yönetim,
 • İç Denetim