Fon yönetimi halktan sağlanan gelirlerin tahvil, bono, hisse senedi gibi sermaye piyasasına ilişkin araçların yönetimini sağlayan bir yönetim şeklidir. Fon yatırımcıları ortak olmak istedikleri fonun belirli bir kısmını alarak istedikleri fona ortak olabilmektedirler.

Fon yönetimi sektörü, kredi krizinden sonra büyük bir değişim geçiren yeni iş ortamına ayak uydurabilmek için büyük bir zorlukla karşı karşıya bulunmaktadır ve artık beceri eksikliklerinin yanı sıra risk yönetimi süreçleri ve kurumsal yönetim yapıları üzerinde de odaklanması gerekmektedir. Ayrıca mevzuat yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve bu yükümlülüklere uygunluğun sağlanabilmesi için de fazlasıyla zaman ayrılmalıdır. 

Güreli olarak size nasıl yardımcı olabiliriz

Güreli çeşitli büyüklüklerdeki ve farklı profillere sahip bankalarla çalışarak edindiği deneyimle size bu dengeyi sağlamanız konusunda yardımcı olabilir.

Güreli müşterilerinin çözüm ortağı olarak aşağıdaki temel hizmetleri sunmaktadır. 

 • Bağımsız Dış Denetim
 • Vergi Denetimi, Vergi Danışmanlığı,
 • Bilgi İşlem (IT) Denetimi,
 • Bilgi İşlem (IT) Güvenliği,
 • Süreç analizleri, performans analizi-etkin maliyet kontrolü, operasyon verimliliği,
 • Finansal Müşavirlik ve Danışmanlık,
 • Uluslararası ve yerel halka arz işlemleri,
 • UFRS, US GAAP, ve Avrupa Birliği Muhasebe Standartları ile ilgili şirketlere destek hizmetleri, seminerler ve eğitimler verilmesi,
 • Şirket Değerlemeleri,
 • Birleşme ve Devirler,
 • Due Dilligence,
 • Kurumsal Yönetim,
 • İç Denetim