Dünya ambalaj sanayi pazarının 439 milyar dolar civarında olduğu ve pazarın 2014 yılına kadar yüzde 3,5 oranında büyüyeceği öngörülmektedir. Pazarın yüzde 36'sını kağıt-karton ambalajlar, yüzde 34'ünü plastik ambalajlar, yüzde 17'sini metal ambalajlar, yüzde 10'unu cam ambalajlar oluşturmaktadır. Ambalaj sanayi ürünleri, birçok sektöre hizmet vermekte olup, dünyada ambalaj sanayi üretiminin yüzde 56'sı gıda ve içecek sektörleri tarafından kullanılmaktadır.

Sektöre ticari olarak bakıldığında, yüzde 30'unun Avrupa ülkeleri, yüzde 28'inin Kuzey Amerika ülkeleri, yüzde 27'sinin Asya ülkeleri, yüzde 7'sinin Latin Amerika ülkeleri, yüzde 8'inin ise diğer ülkeler tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir.

Ambalaj pazarının gerek hacim gerek çeşitlilik bakımından büyümesinde ve gelişmesinde, ekonomi merkez rolü üstlenmekle beraber küçük ev eşyalarına artan ilgi, ürünün tüketiciye uygun olmasını sağlayacak gereksinimlerin artması, tüketicilerin sağlık konularındaki farkındalıklarının artması, pratik yaşam tarzının yerleşmesi, "fazla zamanı olmayan" tüketici karakterinin yaygınlaşması, rekabetin artması ve markalaşmanın daha da önem kazanması, ambalaj malzemelerinin ve ambalajlama teknolojisinin gelişimi,Birlikte akşam yemeği yiyen aile portesinin zayıflaması, öğün alışkanlıklarının pratikleşmesi, çevresel konulardaki bilincin artması ve geri dönüşüm oranlarının artması, dünya nüfusunun yaşlanıyor olması da (Özellikle batı ülkelerinde) sektörün gelişmesinde rol oynamaktadır.

GÜRELİ  müşterilerinin çözüm ortağı olarak aşağıdaki temel hizmetleri sunmaktadır.

 • Bağımsız Dış Denetim,
 • Vergi Denetimi, Vergi Danışmanlığı,
 • Bilgi İşlem (IT) Denetimi,
 • Bilgi İşlem (IT) Güvenliği,
 • Süreç analizleri, performans analizi-etkin maliyet kontrolü, operasyon verimliliği,
 • Finansal Müşavirlik ve Danışmanlık,
 • Uluslararası ve yerel halka arz işlemleri,
 • UFRS, US GAAP, ve Avrupa Birliği Muhasebe Standartları ile ilgili şirketlere destek hizmetleri, seminerler ve eğitimler  verilmesi ,
 • Şirket Değerlemeleri,
 • Birleşme ve Devirler,
 • Due Dilligence,
 • Kurumsal Yönetim,
 • İç Denetim,