Pratik Bilgiler

A+ A-

Perakende Satış Fişi ve Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı

Yıl

Tutar

İlgili Genel Tebliğ

2019

1.200,00 TL

VUK Genel Tebliği Sıra No:504

2018

1.000,00 TL

VUK Genel Tebliği Sıra No:490

2017

900,00 TL

VUK Genel Tebliği Sıra No:476

2016

900,00 TL

VUK Genel Tebliği Sıra No:460

2015

880,00 TL

VUK Genel Tebliği Sıra No:442

2014

800,00 TL

VUK Genel Tebliği Sıra No:432

** V.U.K. MADDE 232: Satılan emtia veya ifa edilen hizmet bedelinin yukarıdaki hadleri geçmesi veya bedel söz konusu tutarın altında kalmakla beraber nihai tüketicinin istemesi halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir.