Pratik Bilgiler

A+ A-

Gelir Vergisi Tarifesi

2019 Takvim Yılının Vergilendirilmesinde Yalnızca Ücret Gelirlerinde  Kullanılacak Gelir Vergisi Tarifesi,

18.000 TL'ye kadar 

%15

40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası

%20

148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, fazlası

 %27

148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için 36.260 TL, fazlası

%35

2019 Takvim Yılının Vergilendirilmesinde Ücret Gelirleri Dışındaki Gelirlerde  Kullanılacak Gelir Vergisi Tarifesi,

18.000 TL'ye kadar 

%15

40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası

%20

98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, fazlası

 %27

98.000 TL'den fazlasının 98.000 TL'si için 22.760 TL, fazlası

%35

 

2018 Takvim Yılının Vergilendirilmesinde Yalnızca Ücret Gelirlerinde  Kullanılacak Gelir Vergisi Tarifesi,

14.800 TL'ye kadar 

%15

34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL, fazlası

%20

120.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL, fazlası

 %27

120.000 TL'den fazlasının 120.000 TL'si için 29.280 TL,  fazlası 

%35

2018 Takvim Yılının Vergilendirilmesinde Ücret Gelirleri Dışındaki Gelirlerde  Kullanılacak Gelir Vergisi Tarifesi,

14.800 TL'ye kadar 

%15

34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL, fazlası

%20

80.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL, fazlası

 %27

80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 18.480 TL,  fazlası 

%35