Stajyer Öğrencilere Taban Ücret

Stajyer Öğrencilere Taban Ücret

6764 sayılı Kanunun 45. maddesi ile 3308 sayılı Kanunda yapılan değişiklik ile , 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, işyerlerinde  staj yapacak olan stajyerlere, ödenmesi gereken ücret; 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanun’un 25’inci maddesinde yapılan düzenleme ile işletmelerin öğrencilere vereceği ücretlerin alt sınırları, asgari ücretin net tutarının % 30’u olan aylık  421,22 TL ‘dir.  

Düzenlemeye göre;  işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının; yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde % 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde % 15’inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin  % 30’u olan 421,22 TL asgari ücret ödenir.  

5510 sayılı Kanununun 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde; 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası hükümlerine göre  kısa vadeli sigorta kolları prim oranı olan % 2 olarak uygulanacaktır.