Mağdur Çalıştırma Zorunluluğu Geliyor

Mağdur Çalıştırma Zorunluluğu Geliyor

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Mağdur Hakları Kanunu Tasarısı’nda özel sektör işverenlerini ilgilendiren bir düzenleme de yer alıyor. Yapılan değişikliğe göre, 4857 Sayılı Kanun’un 30. maddesine eklenen ibare ile elli veya daha fazla işçi çalıştıran özel sektör iş yerlerinde yüzde iki mağdur çalıştırmak zorunlu hale getirilecek.

Mağdur, suç nedeniyle fiziksel, zihinsel, ruhsal veya ekonomik olarak doğrudan zarar gören kişi olarak tanımlanmaktadır. Yine düzenleme yürürlüğe girerse, mağdurların işsizlik sigortası işveren payı Hazine’den karşılanacak. Ayrıca 5510 sayılı Kanun’da da düzenleme yapılacak.

Mağdur Hakları Kanunu hükümlerine göre suç mağduru sayılan kişilerden genel sağlık sigortalısı olmayan ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına da girmeyen veya genel sağlık sigortası kapsamında olup sağlık yardımlarından yararlanamayanlar, tedavi süresince gelir tespiti yapılmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılacak.