Borçlanma Araçları Tebliği (Vıı-128.7)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Borçlanma Araçları Tebliği (Vıı-128.7)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan:

BORÇLANMA ARAÇLARI TEBLİĞİ (VII-128.7)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(VII-128.7c)

MADDE 1 – 7/6/2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.7)’nin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“BORÇLANMA ARAÇLARI TEBLİĞİ (VII-128.8)”

MADDE 2 – Bu Tebliğ 18/2/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.