Duyuru : 7326 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" İle İlgili Önemli Duyuru

Duyuru : 7326 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" İle İlgili Önemli Duyuru

ÖNEMLİ DUYURU !!

 

7326  sayılı “ Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin  Kanun ” 9/6/2021 tarih ve 31506 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Söz konusu yasa sadece vergi ve SGK alacaklarını yapılandırmakla sınırlı kalmamakta; trafik para cezalarından belediyelerin su kullanımı alacaklarına, özel tüketim  vergisi, motorlu taşıt vergisi gibi çok sayıda kuruma olan borçları düzenleyerek yeniden yapılandırmaktadır.

Yasa bir taraftan ceza ve faizleri silerek, mevcut vergi borçlarına yeniden yapılandırma ve ödeme kolaylığı sunarken diğer taraftan vergi yargısındaki ihtilaflı alacakları da kapsamına alarak, görülmekte olan davaların sonlandırılmasına imkan vermektedir.

Aynı şekilde halen yürütülmekte olan vergi incelemeleri ile tarhiyat aşamasında bulunan dosyalarında hızla sonlandırılıp af yasası kapsamına girmesine imkan verilmektedir.

En önemlisi de 7326  sayılı yasa  ile mükelleflere matrah/vergi artırımı olanağı getirmekte dolayısıyla geçmiş yıllara ilişkin hiçbir vergi incelemesinde bulunulmayacağını açıkça söylemektedir.

Yasa bir tarafta fiilen işletmede bulunan, var olan ancak kayıtlarda bulunmayan bir kısım iktisadi kıymetlerin    kayıtlara alınmasına, diğer taraftan gerçekte işletmede bulunmayan emtia, makine teçhizat, demirbaşlar ile   kasa mevcutları ve ortaklar cari hesapları ile ilgili de önemli af imkanları sağlamaktadır.

7326 sayılı af yasası, gerek kapsamı gerek sunduğu ödeme kolaylıkları ile TÜRK MALİ TARİHİNDE GÖRÜLEBİLECEK EN GENİŞ ANCAK BELKİ DE EN SON FIRSATI SUNMAKTADIR. İş hayatındaki tüm gerçek şahısların ve tüm Sermaye Şirketlerinin, bu yasadan yararlanmalarını önemle vurgulamaktayız.

 

Saygılarımızla,

Av. A.Hüsnü Güreli (YMM)

Yönetim Kurulu Başkanı

Baker Tilly / Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.